Drepturi si obligatii salariat si angajator

consultanta-legislatia-muncii

Drepturile salariatului si angajatorului, conform Art. 39  si Art. 40 din Legea 53 / 2003 – Codul muncii

Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul la salarizare pentru munca depusa;
 2. dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
 3. dreptul la concediu de odihna anual;
 4. dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
 5. dreptul la demnitate in munca;
 6. dreptul la securitate si sanatate in munca;
 7. dreptul la acces la formarea profesionala;
 8. dreptul la informare si consultare;
 9. dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
 10. dreptul la protectie in caz de concediere;
 11. dreptul la negociere colectiva si individuala;
 12. dreptul de a participa la actiuni colective;
 13. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
 14. alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

 

Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

 1. obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
 2. obligatia de a respecta disciplina muncii;
 3. obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
 4. obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
 5. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
 6. obligatia de a respecta secretul de serviciu;
 7. alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

 

Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

 1. sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
 2. sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
 3. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
 4. sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
 5. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
 6. sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

 

Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

 1. sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
 2. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
 3. sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
 4. sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul colectiv de munca aplicabil;
 5. sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
 6. sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
 7. sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
 8. sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
 9. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

3394total visits,1visits today

Legislatie